Autoškola Hron

Často kladené otázky

Kurzy sa otvárajú raz za mesiac.

Trvanie kruzu je približne tri mesiace.

Teória prebieha každy pracovný den v tyždni.

Podmienkou na začatie kurzu v našej autoškole je mať potvrdenú a vypísanú žiadosť od doktora a vypísane osobné údaje v prihláške do autoškoly.

Teória prebieha od pondelka do piatku v čase od cca 16.00.

V priebehu týždňa absolvuješ cca 90 až 180 minút čiže dve až štyri vyučovacie hodiny.

Kolk na vodičský kurz skupiny B sa kupuje v hodnote 33 eur.

Záverečné skúšky pozostávajú z testu, cvičiska, konštrukčnej otázky a záverečnej jazdy.

Doba od ukončenia kurzu po záverečné skúšky je cca týždeň.

Na kurz sa môžete prihlásiť už v 16-tich a na skúšky ísť v deň dovŕšenia 17 roku.

Netreba sa hneď stresovať, máš ešte dva opravné termíny.

S časom jázd nie je problém, jazdievame od rána cca 7h do večera cca 18h.

Pred skúškov musíš mať úspešne absolvovaní Červený kríž, zakúpený kolok a samozrejme vyplatený celý kruz

Po záverečnej skúške na sledujúci pracovný deň sa môžeš ísť odfotiť na vodičský preukaz so zakúpeným 6,5 eurovým kolkom a občianským preukazom.

Miesto záverečnej skúšky sa dozvieš od svojho inštruktora a čas začiatku skúšky býva vždy o 8.00 hodine.